امروز:30 خرداد 1400

E3

رویداد E3 2021،  پس از یک سال وقفه، قرار است از تاریخ ۱۲ ژوئن (22 خرداد) تا ۱۵ ژوئن (25 خرداد) برگزار شود. انتظار می‌رود در این رویداد آثار بزرگ و کوچک فراوانی معرفی شوند و به موازات این موضوع، بازار بازی‌ها جان دوباره‌ای بگیرند.