امروز:2 تیر 1400

ایکس باکس سری ایکس

بهترین بازی های ایکس باکس سال 2020

بهترین بازی های ایکس باکس وان در سال 2020

کنترلر ایکس باکس سری ایکس و هدست

نحوه حل مشکل وصل نشدن هدست به کنترلر ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس

حذف اکانت ایکس باکس

افزودن و حذف اکانت ایکس باکس سری ایکس

اشتراک گذاری بازی در ایکس باکس

چگونگی اشتراک گذاری بازی در ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس

تنظیمات کارخانه ایکس باکس سری ایکس

نحوه بازگردانی کنسول ایکس باکس سری ایکس و اس به تنظیمات کارخانه

ریست ایکس باکس سری ایکس

نحوه ریست کردن کنسول ایکس باکس سری ایکس و کنسول ایکس باکس سری اس

چگونه کنترلر ایکس باکس وان را به ایکس باکس سری ایکس وصل کنیم؟

موس و کیبورد روی ایکس باکس سری ایکس

استفاده از موس و کیبورد در کنسول‌ ایکس باکس سری ایکس

ایکس باکس سری ایکس / ایکس باکس سری اس

چگونگی مدیریت حافظه ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس

قابلیت Smart Delivery

تمام عناوینی که با Smart Delivery برای کنسول ایکس باکس سری ایکس ارتقا خواهند یافت